Upravna tijela Zaklade

Tijela upravljanja i zastupanja Zaklade su Upravni odbor i Upravitelj.

Upravni odbor

Upravni odbor Zaklade upravlja poslovima Zaklade i donosi odluke o ostvarivanju svrhe Zaklade, kako je to Statutom Zaklade regulirano.

Upravni odbor broji sedam članova. Četiri člana  izabire  postojeći Upravni odbor, a tri člana imenuje – delegira Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Mandat članovima Upravnog  odbora  traje 4 (četiri) godine.

Upravno vijeće Zaklade izabralo je četiri člana  i to: Maria Duića, dipl. iur., Hrvoja Dunatova, dipl. iur., Marina Dražetu, dipl. ing. i Kruna Težaka, dipl. oec.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika imenovalo je u Upravni odbor Zaklade Blaga djela: Suzanu Kosović, dipl. oec., Nadu Medović, dipl. iur., i Terezinu Orlić, dipl. oec.

Mandat članovima Upravnog odbora Zaklade traje četiri godine.

Upravni odbor Zaklade u sadašnjem sastavu konstituiran je na sjednici  održanoj  dana  12. veljače 2021. godine.

Članovi Upravnog odbora  Zaklade su:

  • Hrvoje Dunatov, dipl. iur.  (izabran od članova za predsjednika odbora)
  • Nada Medović, dipl. iur.  (zamjenica predsjednika)
  • Mario Duić, dipl. iur. 
  • Marino Dražeta, dipl. ing.
  • Suzana Kosović, dipl. oec.
  • Terezina Orlić, dipl. oec.
  • Krunoslav Težak, dipl. oec.

Predsjednik Upravnog odbora izabran je iz kvote članova koje izabire  Upravni odbor Zaklade, a zamjenik predsjednika iz kvote članova koje imenuje Gradsko vijeće.

Upravitelj Zaklade

Upravitelj zastupa Zakladu i vodi poslove Zaklade sukladno Statutu i odlukama Upravnog odbora Zaklade.

Za Upravitelja Zaklade Upravno vijeće Zaklade Blaga djela izabralo je dipl. iur. Branka Bazdana, na mandatno razdoblje od četiri godine, koje je počelo teći od 1. siječnja 2021. godine.

Navedena promjena upisana je u Registar Zaklada Republike Hrvatske dana 21. siječnja 2021. godine  temeljem rješenja nadležnog Upravnog odjela  Dubrovačko -Neretvanske županije. Za obavljanje administrativnih i raznih stručnih poslova organiziran je Ured Zaklade, na čelu s voditeljicom ureda, Dariom Prebisalić.

.