Transferi preko Grada

Pomoć socijalno potrebitima preko Grada Dubrovnika je oblik doniranja u proračun Grada iz kojih sredstava se odobravaju jednokratne novčane pomoći građanima slabijeg imovnog stanja, koji se zbog izvanrednih životnih okolnosti nalaze u iznimno nepovoljnoj životnoj situaciji (uvjet imovine i prihoda), te bolesnim osobama u složenim zdravstvenim problemima i potrebi za kupnjom lijekova ili odlaskom na liječenje što će se potvrditi liječničkom dokumentacijom.

Zaklada svake godine donosi odluku o godišnjem iznosu donacije koja se uplaćuje kvartalno u proračun Grada Dubrovnika, dok se pomoć odobrava preko Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, u skladu s gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi.