Svrha Zaklade

izravno ili putem postojećih ustanova socijalne skrbi ili organiziranjem novih pružati različite oblike potpore osobama i obiteljima, osobito obiteljima samohranih roditelja i obiteljima s više malodobne djece, kojima je potrebna pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba radi težeg materijalnog, zdravstvenog i uopće socijalnog položaja i drugih okolnosti, zbog čega ih sami, svojim radom, prihodom od imovine ili uz pomoć članova obitelji i iz drugih izvora nisu u mogućnosti zadovoljiti;
graditi i sudjelovati u financiranju izgradnje objekata socijalne namjene: stanova  za socijalno ugrožene obitelji i domova za smještaj starih, nemoćnih i napuštenih  osoba i umirovljenika slabijeg imovnog stanja i drugih objekata socijalne namjene;
pružati  pomoć  domovima za djecu i za starije i nemoćne osobe;
pomoći novčanim potporama školovanje učenika srednjih škola i sveučilištaraca, iz obitelji s težim materijalnim, zdravstvenim i uopće socijalnim prilikama, osobito djece bez jednog ili oba roditelja;
obrtnicima deficitarnih zanimanja potrebnih građanima pružati potporu u temeljnim elementima njihove obrtničke aktivnosti;
surađivati s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi;
podržavati, sudjelovati i pomagati u izradi i provođenju mjera i programa za zaštitu ljudskog okoliša kao i za unapređenje stanja kulturne i povijesne baštine Dubrovnika.