Potpore za školovanje

Novčane potpore učenicima srednjih škola i studentima raznih fakulteta iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja, jedan je od prvih programa ove Zaklade s kojim smo započeli školske/akademske 2004/05..

Svi oblici novčanih potpora, a to su stipendije i jednokratne novčane potpore, odobravaju se, u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika Zaklade, putem javnog natječaja, na kojemu mogu sudjelovati svi koji imaju prebivalište s obiteljima na području Grada Dubrovnika, pod uvjetom da im prosječni mjesečni ukupni prihod iz svih izvora po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi svotu socijalnog minimuma što ga utvrđuje Zaklada svojom odlukom.

STIPENDIJE

Zaklada Blaga djela odobrava stipendije učenicima srednjih škola i sveučilištarcima na različitim fakultetima koji se obrazuju izvan područja Grada Dubrovnika. Stipendije se odobravaju pojedincu do završetka školovanja ili studiranja, u skladu s propisom odgovarajuće obrazovne ustanove, uz uvjet da uredno upisuje svaku sljedeću nastavnu godinu.

JEDNOKRATNE POTPORE

Mladi koji se školuju ili studiraju na području Grada Dubrovnika, a ispunjavaju uvjete u pogledu socijalnog minimuma što ga utvrđuje Zaklada, mogu dobiti jednokratnu novčanu potporu na početku pojedine godine školovanja ili studiranja, ako ne ostvaruju stipendiju ili određenu potporu od nekog drugog isplatioca.

NAGRADE ZA USPJEH

Pravilnikom Zaklade predviđeno je da će se stipendistima Zaklade, koji sve ispite u pojedinoj akademskoj godini polože s prosječnom ocjenom 4,00 i više, isplatiti posebna nagrada za osobiti uspjeh.
Broj stipendista kojima je ova posebna nagrada u visini od 3.000,00 kn netto isplaćena svake godine je sve veći i sigurno znači puno u materijalnom pogledu svakom studentu. Na nagradu se obračunava i uplaćuje i odgovarajući porez. Ocjenjuje se da ovakav vid nagrađivanja studenata daje izvrsne rezultate jer je dobar poticaj za sve bolji uspjeha naših stipendista.