Potpore za školovanje

Novčane potpore učenicima srednjih škola i studentima raznih fakulteta iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja, jedan je od prvih programa ove Zaklade s kojim smo započeli školske/akademske 2004/05..

Svi oblici novčanih potpora, a to su stipendije i jednokratne novčane potpore, odobravaju se, u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika Zaklade, putem javnog natječaja, na kojemu mogu sudjelovati svi koji imaju prebivalište s obiteljima na području Grada Dubrovnika, pod uvjetom da im prosječni mjesečni ukupni prihod iz svih izvora po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi svotu socijalnog minimuma što ga utvrđuje Zaklada svojom odlukom.

STIPENDIJE

Zaklada Blaga djela odobrava stipendije učenicima srednjih škola i sveučilištarcima na različitim fakultetima koji se obrazuju izvan područja Grada Dubrovnika. Stipendije se odobravaju pojedincu do završetka školovanja ili studiranja, u skladu s propisom odgovarajuće obrazovne ustanove, uz uvjet da uredno upisuje svaku sljedeću nastavnu godinu.

JEDNOKRATNE POTPORE

Mladi koji se školuju ili studiraju na području Grada Dubrovnika, a ispunjavaju uvjete u pogledu socijalnog minimuma što ga utvrđuje Zaklada, mogu dobiti jednokratnu novčanu potporu na početku pojedine godine školovanja ili studiranja, ako ne ostvaruju stipendiju ili određenu potporu od nekog drugog isplatioca.