Najveći dio stanova koji su bili u vlasništvu Zaklade otkupili su nositelji stanarskog prava, a proces povrata nacionaliziranih stanova bio je dug i još nije okončan.

Dio stanova koji su vraćeni u vlasništvo, Zaklada je poslije temeljite obnove, dala u najam na određeno vrijeme, i to putem javnih natječaja objavljenih u lokalnim javnim glasilima i na web stranici Zaklade, u skladu s odredbama Pravilnika o davanju u najam stanova u svom vlasništvu.

Najmoprimci plaćaju određenu najamninu, doduše ne prema tržišnim načelima već prema povlaštenoj cijeni što je utvrđuje Zaklada, a Zaklada taj prihod redovito oročava kako bi ga oplemenila na najbolji mogući način u korist najmoprimca i njegove obitelji, a nakon prestanka trajanja ugovora o najmu, sve zajedno uplatila kao potporu obitelji najmoprimca kada poduzme potrebne korake za izgradnju ili nabavu vlastite kuće ili stana, uz vlastiti napor i ulaganje iz različitih izvora.

Zaklada  će u bliskoj budućnosti  doći u posjed još nekoliko stanova koje će nakon povrata urediti i  dati u najam onima koji su najpotrebniji, a koji ga u ovom trenutku bespravno koriste, ali u tome će se ustrajati kako bismo ih dali  u najam onima koji su najpotrebniji, a koji sada ne mogu na drugi način doći do stana.

Zaklada je sudjelovala u obnovi jednog dvosobnog stana koji je ustupljen na raspolaganje Stambenoj zajednici  Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe „Maslina“ u Dubrovniku a na korištenje dosadašnjim štićenicima Doma, koji su ga, zbog navršenih 18 godina života, morali napustiti i pripremati se za nastavak daljnjeg samostalnog života.

Zaklada je spremna, čim se za to steknu uvjeti i potreba, spomenutoj Stambenoj zajednici Doma „Maslina“ dati na korištenje bez naknade odgovarajući stan u vlasništvu Zaklade, za smještaj na određeno vrijeme mlađih punoljetnih osoba koje napuštaju Dom iz istih naprijed navedenih razloga.