Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju

Cijeneći važnost programa edukacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, Zaklada je s nekoliko ovlaštenih pružatelja ovih usluga potpisala Sporazume o zajedničkoj suradnji.

Tako je jedan sporazum potpisan sa stručnim timom sastavljenim od različitih profila specijalnosti, a tri sporazuma s osobama koji posjeduju licencu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za djecu do 7 godine života.

Suradnja je dogovorena na način da se Zakladi upućuju roditelji ili skrbnici djece s razvojnim poteškoćama u slučajevima kada je, na temelju prethodne procjene stručnih osoba, utvrđeno da je djeci potrebno pružiti edukacijsko – rehabilitacijske usluge. Pri tome, Zaklada preuzima zahtjeve s područja Grada, dok Caritas Dubrovačke biskupije preuzima zahtjeve s izvangradskog područja.

Zaklada se obvezuje na temelju zahtjeva roditelja u primjerenom roku donijeti odluku o subvencioniranju edukacijsko rehabilitacijskih usluga, u skladu s odlukom Upravnog odbora o kriterijima subvencioniranja.