Poziv za javno iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora za obavljanje tradicijskih obrta

Obavijest o isplati stipendija za travanj 2023
03/04/2023
Obavijest o isplati dodatka za Uskrs
05/04/2023

I.

Predmet davanja u zakup je poslovni prostor na adresi:

Dropčeva 3, prizemlje, kat čest. zgr. 1922 k.o. Dubrovnik, ukupne površine 24,58 m2.

Poslovni prostor je trenutno prazan i daje se u zakup na 5 (pet) godina.

II.

U navedenom poslovnom prostoru može se obavljati djelatnost:

tradicijski, odnosno umjetnički obrt na temelju Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima Narodne novine 112/2007 ili tradicijska djelatnost u sklopu trgovačkog društva.

III.

Poslovni prostor se može razgledati od03. do 06. travnja 2023. godine od 09:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 020/321-606.

IV.

Rok za dostavu ponuda je srijeda 14. travnja 2023. godine do 14:00 sati.

V.

Prikupljanje prijava za iskazivanje interesa za zakup prostora vršit će se isključivo ispunjavanjem obrasca (objavljenog na web stranici Zaklade Blaga djela). Isti je potrebno poslati elektroničkim putem na email: zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr. Povjerljivost pristiglih podataka u potpunosti će se poštivati. Onaj prijavitelj koji bude izabran kao potencijalni korisnik trebat će naknadno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje sve navedene podatke u obrascu.

VI.

Prijavitelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti koje će obavljati u poslovnom prostoru.

VII.

Neće se razmatrati nepravodobne i nepotpune prijave, kao ni prijave fizičkih i pravnih osoba koje nisu podmirile sve svoje dospjele novčane obveze prema Gradu Dubrovniku i Republici Hrvatskoj.

VIII.

Svi prijavitelji dobit će obavijest elektroničkim putem o zaprimljenoj prijavi. Zaklada će najkasnije do 15. svibnja 2023. godine obavijestiti prijavitelja je li izabrani za potencijalnog zakupnika.

IX.

Zaklada nije vezano niti jednom od zaprimljenih prijava te ima isključivo pravo donijeti odluku o prijavi koju smatra najboljom, odnosno ne prihvatiti ni jednu od zaprimljenih prijava bez posebnog obrazloženja i postojanja bilo kakve odgovornosti spram prijavitelja ili trećih osoba.

Dubrovnik, 28.03.2023. godine

                                                                                                                      UPRAVITELJ

                                                                                                                      Branko Bazdan