Poslovni prostori

Zaklada ima značajnu osnovnu imovinu, a s razlogom se očekuje da će ona biti vrlo respektabilna nakon što se uspješno okonča postupak naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, stjecanjem ponovnog vlasništva poslovnih prostora i manjim dijelom stanova koji su bili u vlasništvu Zaklade i nacionalizirani te naknadno vraćeni Zakladi u vlasništvo.

Gotovo sva imovina je nepokretna imovina, kuće s poslovnim prostorima i stanovima, koja redovito i kontinuirano služi ostvarenju značajnih prihoda što su na raspolaganju Zakladi za ostvarenje svrhe postojanja putem njenih programa i projekata.

Zaklada ostvaruje značajne prihode gospodarenjem imovinom i to:

davanjem u zakup poslovnih prostora javnim natječajem prema uvjetima općeg akta Zaklade;
ulaganjem i oročavanjem slobodnih novčanih sredstava kod poslovnih banaka.
Mapa poslovni prostora Zaklade

Na mapi su označeni svi poslovni prostori s kojima će Zaklada raspolagati po okončanju postupka vraćanja u vlasništvo

Mapa poslovnih prostora Zaklade