Popis stipendista – stanje 1. siječnja 2021. godine

Isplaćene nagrade za izvrsnost
24/12/2020
Dodjela priznanja Zaklade Blaga djela
22/01/2021

ZAKLADA BLAGA DJELA
DUBROVNIK

POPIS STIPENDISTA – stanje 1.siječnja 2021.

Red.
broj OBRAZOVNA INSTITUCIJA Broj
stud.
1 Medicinski fakultet – Studij medicine 2
2 Medicinski fakultet – Studij dentalne medicine 1
3 Veterinarski fakultet – studij Veterine 1
4 Fakultet zdravstvenih studija – studij Fizioterapije 2
5 Filozofski fakultet – studij Hrvatskog jezika i književnosti 1
6 Filozofski fakultet – studij Anglistike i studij Povijesti 1
7 Filozofski fakultet – Portugalski jezik i književnost i Talijanistika 1
8 Filozofski fakultet – Španjolski jezik i književnost i Turkologija 1
9 Filozofski fakultet – studij Talijanistike i Turkologije 1
10 Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Talijanistika 1
11 Filozofski fakultet – studij Španjolskog jezika i književnosti 1
12 Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Ukrajinski jezik 1
13 Filozofski fakultet – studij Povijesti 1
14 Filozofski fakultet – studij Sociologije 2
15 Filozofski fakultet – francuski i južnoslavenski jezici 1
16 Filozofski fakultet – studij Bibliotekarstva 1
17 Filozofski fakultet – Učiteljski studij 3
18 Učiteljski fakultet – studij Hrvatskog jezika 1
19 Hrvatski studiji – studij Kroatologije i Filozofije kulture 1
20 Hrvatski studiji – studij Komunikologije 1
21 Hrvatski studiji – studij Kroatologije 1
22 Fakultet političkih znanosti – studij Politologije 3
23 Katolički bogoslovni fakultet – studij Psihologije 1
24 FPMOZ – studij pedagogije 1
25 FPMOZ – studij fizičke kulture 1
27 Kineziološki fakultet 1
28 Filozofski fakultet – studij Psihologije 3
29 Katoličko bogoslovni fakultet – Filozofsko-teološki studij 1
30 Nadbiskupijska klasična gimnazija 1
31 Pravni fakultet– studij Prava 1
32 Ekonomski fakultet – Poslovna ekonomija 1
33 Studij socijalnog rada 3
34 Građevinski fakultet 2
35 Arhitektonski fakultet 2
36 Akademija likovnih umjetnosti 1
37 Akademija dramskih umjetnosti 1
38 PMF – studij Geofizike 1
39 PMF – studij Fizike 1
40 PMF – studij Matematike 1
41 PMF – studij Eksperimentalne biologije 1
42 Fakultet elektrotehnike – studij Računarstva 3
43 Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike – studij Računarstva 1
44 Tehnički fakultet – studij Računarstva 1
45 Kemijsko-tehnološki fakultet – studij Zaštita okoliša 1
46 Libertas međunarodno sveučilište – Turistički i hotelski menadžment 1
47 Gimnazija 1
48 Notingem Trent University – Professional Policing 1
49 Fakultet primijenjenih znanosti u Krems an der Donau 1
50 University of California, Irvine – Studij poslovnog menadžmenta 1
51 USC, Los Engeles- Studij ekonomije 1

Ukupno studenti: 65

Po mjestu studiranja:
Zagreb 41
Split 8
Mostar 5
Zadar 3
Rijeka 2
Osijek 2
Engleska 1
Austrija 1
SAD 2