Pomoć i njega u kući

U ostvarenju svrhe postojanja Zaklada je preuzela obvezu i snosi sve novčane izdatke koji su potrebni za organizaciju i funkcioniranje Službe za pomoć i njegu u kući na području Grada Dubrovnika, koja se pruža potrebitima koji ne mogu dobiti smještaj u domovima radi nedostatka smještajnih kapaciteta ili jer žele i dalje stanovati u svojim kućama ili stanovima.

>Pomoć i njega u kući obuhvaća:

Organizaciju prehrane

a.) besplatnu nabavu i dostavu toplog obroka i druge hrane u kuću;
b.) pomoć u nabavi namirnica, po potrebi pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa.

Pomoć pri obavljanju kućanskih poslova;

Održavanje osobne higijene

pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba

Pomoć u uspostavljanju i održavanju socijalnih kontakata

sa članovima obitelji i drugim bliskim osobama i ustanovama;

Pomoć u podmirenju drugih svakodnevnih potreba

(pomoć pri odlasku liječniku i preuzimanju lijekova u ljekarni, pri ostvarivanju određenih prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, kontaktiranje s liječnikom obiteljske medicine pojedinog korisnika i sl.).

Pružanje usluga pomoći i njege u kući povjereno je Domu za starije osobe Dubrovnik putem njegovog Odjela za pomoć i njegu u kući koji pruža izvaninstitucionalnu skrb, a na temelju ugovora o pružanju usluga pomoći i njege u kući što ga sklapa sa Zakladom.

Korisnicima kojima se pružaju usluge pomoći i njege u kući svakodnevno se isporučuje besplatni topli obrok te mjesečno isplaćuje dodatna novčana potpora za kupnju namirnica za pripremu obroka kod kuće.

PRAVO NA POMOĆ

Besplatnu pomoć i njegu u kući može se odobriti na teret Zaklade odrasloj i starijoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Dubrovnika, koja ispunjava slijedeće uvjete:
nesposobna je za samostalan život, a zbog privremenih ili trajnih promjena zdravstvenog stanja ili starosti ne može sama udovoljavati temeljnim životnim potrebama i ne može sama skrbiti o sebi već joj je potrebna pomoć i njega drugih osoba;
nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguravaju članovi obitelji (bračni drug i djeca) ili djeca koja su zasnovala svoje obitelji;
prosječni joj je mjesečni prihod iz svih osnova (po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način) po članu obiteljskog domaćinstva u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu upućuje svoj zahtjev, a uzevši u obzir i dohodak što su ga prema potvrdi Porezne uprave o visini dohotka za članove obitelji u prošloj godini ostvarili članovi obiteljskog domaćinstva iz drugih izvora osim onih koji su obračunati za tekuću godinu (iznajmljivanje soba i apartmana, domaća radinost i sl.) bio manji od 2.000,00 kuna, što predstavlja socijalni minimum u smislu ovog članka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pomoć i njegu u kući rješava Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, na temelju Pravilnika Zaklade i na teret Zaklade.

Rješenjem se određuje vrsta usluge kao i broj sati pojedine usluge dnevno i tjedno koja će se pružati korisniku, što treba biti u skladu s objektivnim potrebama u pojedinom slučaju, kao i realnim mogućnostima Zaklade da organizira pružanje pojedinih usluga, o čemu je potreban dogovor Zaklade i Centra.

Usluge prehrane u okviru rada Odjela Doma mogu se pružati i određenom broju korisnika za koje će troškove snositi nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u skladu s postojećim zakonskim propisima.

Pojedine usluge Odjela mogu na vlastiti zahtjev koristiti i umirovljenici s prebivalištem na području Grada Dubrovnika, koji imaju više prosječne mjesečne prihode po članu domaćinstva od ranije navedenih a koji će plaćati za njih odgovarajuću cijenu.

Zainteresirana osoba za prije spomenute usluge upućuje molbu Domu uz kratki prikaz svojih životnih prilika.

Nakon provjere navoda Dom odlučuje da li molitelj ispunjava tražene uvjete i u pozitivnom slučaju zaključuje s njim odgovarajući ugovor.

Cijenu pojedine usluge pomoći i njege u kući, kao i cijenu obroka, po ovom članku, utvrđuje Dom u dogovoru sa Zakladom, i uz suglasnost nadležnog tijela za socijalnu skrb Županije Dubrovačko-neretvanske.

EDUKACIJA OSOBLJA

Zaklada je dogovorila s Domom za starije i nemoćne u Dubrovniku kako je potrebno raditi na poboljšanju kvalitete svih usluga koje pruža Služba za pomoć i njegu u kući, na način da se osoblje koje dolazi u kontakt s korisnicima pojedinih usluga usavršava povremenim edukacijama. Tako će sve zaposlene gerontodomaćice – njegovateljice još uspješnije moći pružati svoje usluge, a korisnici će biti još zadovoljniji, bilo da je riječ o prehrani, njezi bolesnika, održavanju njihove higijene, pomoći u kući u drugim različitim vidovima, u komuniciranju s korisnicima usluga kao i s medicinskim osobljem koje im je potrebno.

Zaklada će snositi sve troškove edukacije.