Isplata džeparca za 2. kvartal 2020. godine
01/04/2020
Donacija opreme Općoj bolnici Dubrovnik za testiranje na virus Covid -19
02/06/2020

ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 120/16) i Pravilnika o javnoj nabavi Zaklade, Upravno vijeće Zaklade Blaga djela

Plan javne nabave za 2020. godinu

Redni

broj

Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Vrsta postupka javne nabave Ugovor  ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. Zamjena otvora – čest. zgr.  1536 26.660,00 jednostavna nabava      
2. Zamjena otvora –čest. zgr. 1878 i 1880 10.700,00 jednostavna nabava      

 

3. Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

2.500,00 jednostavna nabava      
4. Energija 1.500,00 jednostavna nabava      
5. Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 jednostavna nabava      
6. Bankarske usluge i usluge platnog   prometa 5.300,00 jednostavna nabava      
7. Računalne usluge 48.000,00 jednostavna nabava      
8. Odvjetničke usluge 55.000,00 jednostavna nabava      
9. Pričuva 52.000,00 jednostavna nabava      
10. Komunalne usluge 14.000,00 jednostavna nabava      
11. Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000,00 jednostavna nabava      
12. Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

13.000,00 jednostavna nabava      

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

Ur. broj: 242/2020.

U Dubrovniku, 9. travnja 2020.

 

Za Zakladu Blaga djela:

Nikola Obuljen, upravitelj