Izvješće o radu i poslovanju Zaklade od 1.1.-31.12.2015.
19/02/2016
Novčana donacija za kupnju FIBROSCAN uređaja
12/12/2016

ZAKLADA BLAGA DJELA, OIB 64576675896
Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Upravitelj Zaklade donio je

Plan javne nabave za 2016. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Vrsta postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. Zamjena prozora – čest. zgr. 1752 7.100,00 bagatelna nabava
2. Adaptacija stana u ulici Između polača 6 – nadzor 20.000,00 bagatelna nabava  

 

3. Izrada projektne dokumentacije za Dom za starije osobe Dubrovnik 300.000,00 bagatelna nabava
4. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 bagatelna nabava
5. Energija 8.000,00 bagatelna nabava
6. Sitan inventar 1.000,00 bagatelna nabava
7. Reprezentacija 1.000,00 bagatelna nabava
8. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 bagatelna nabava
9. Računalne usluge 36.000,00 bagatelna nabava
10. Odvjetničke usluge 55.000,00 bagatelna nabava
11. Pričuva 50.000,00 bagatelna nabava
12. Komunalne usluge 11.000,00 bagatelna nabava
13. Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.200,00 bagatelna nabava
14. Ostale usluge (fotokopir., javni natječaji i sl.) 23.000,00 bagatelna nabava

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

Ur. broj: 259/2016.
U Dubrovniku, 18. svibnja 2016.

 

Za Zakladu Blaga djela:

Nikola Obuljen, upravitelj