Plan javne nabave u 2014. godini
08/05/2014
Izvješće o radu i poslovanju Zaklade od 1.1.-31.12.2015.
19/02/2016

ZAKLADA BLAGA DJELA, OIB 64576675896
Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Upravitelj Zaklade donio je

Plan javne nabave za 2015. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Vrsta postupka javne nabave Ugovor  ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. Nadzor adaptacije Od puča 7 15.000,00 bagatelna nabava      
2. Zamjena prozora – čest. zgr. 1536 i 1975 10.000,00 bagatelna nabava      
3. Adaptacija stana u ulici Između polača 6 – projekt 30.000,00 bagatelna nabava      
4. Adaptacija stana u ulici Između polača 6 – radovi 370.000,00 bagatelna nabava      
5. Adaptacija stana u ulici Između polača 6 – nadzor 15.000,00 bagatelna  nabava    

 

 
6. Izrada projektne dokumentacije za  Kunićevu 1 60.000,00 bagatelna  nabava      
7. Bojanje prozora u Kovačkoj 1 4.500,00 bagatelna nabava      

 

8. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 bagatelna nabava      
9. Energija 5.000,00 bagatelna nabava      
10. Sitan inventar 3.000,00 bagatelna nabava      
11. Reprezentacija 2.000,00 bagatelna nabava      
12. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 bagatelna nabava      
13. Računalne usluge 36.000,00 bagatelna nabava      
14. Odvjetničke usluge 55.000,00 bagatelna nabava      
15. Pričuva 40.000,00 bagatelna nabava      
16. Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 bagatelna nabava      
17. Komunalne usluge 14.000,00 bagatelna nabava      
18. Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.500,00 bagatelna nabava      
19. Ostale usluge (fotokopir., javni natječaji i sl.) 19.000,00 bagatelna nabava    

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

U Dubrovniku, 18. svibnja 2015.
Ur. broj: 389/2015.

Za Zakladu Blaga djela:

Nikola Obuljen, upravitelj