Plan javne nabave za 2013. godinu.
13/05/2013
Plan javne nabave u 2015. godini
18/05/2015

ZAKLADA BLAGA DJELA, OIB 64576675896
Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) Upravitelj Zaklade donio je

Plan javne nabave za 2014. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Vrsta postupka javne nabave Ugovor  ili okvirni sporazum Planirani po�etak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. Adaptacija stana u ulici Između polača 2 330.000,00 bagatelna nabava
2. Restauratorski radovi u stanu

Između polača 2

110.000,00 bagatelna nabava
3. Adaptacija poslovnog prostora u ulici Od puča 7 25.000,00

 

bagatelna nabava
4. Zamjena prozora u Kovačkoj 1 7.200,00 bagatelna  nabava  

 

5. Izrada projektne dokumentacije za  Kunićevu 1 60.000,00 bagatelna  nabava
6. Zamjena prozora na Poljani Paska Miličevića  1 17.000,00 bagatelna nabava  

 

7. Bojanje prozora na Poljani Paska Miličevića 1 12.000,00 bagatelna  nabava
7. Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

5.000,00 bagatelna nabava
8. Energija 3.000,00 bagatelna nabava
9. Sitan inventar 1.000,00 bagatelna nabava
10. Reprezentacija 2.000,00 bagatelna nabava
11. Bankarske usluge i usluge platnog   prometa 5.000,00 bagatelna nabava
12. Računalne usluge 36.000,00

 

bagatelna nabava
13. Odvjetničke usluge 45.000,00 bagatelna nabava
14. Pričuva 42.000,00 bagatelna nabava
15. Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 bagatelna nabava
16. Komunalne usluge 15.000,00 bagatelna nabava
17. Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.500,00 bagatelna nabava
18. Ostale usluge (fotokopir., javni natječaji i sl.) 12.000,00 bagatelna nabava
19. Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 bagatelna nabava
20. Računalna oprema 6.000,00 bagatelna nabava

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

U Dubrovniku, 8. svibnja 2014.
Ur. broj: 349/2014.

Za Zakladu Blaga djela:

Nikola Obuljen, upravitelj