Odluka o davanju u najam stanova Zaklade

Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Zaklade
28/09/2018
Odobrene stipendije i potpore za 2018/2019 godinu
15/11/2018

Javni natječaj za davanje u najam dva stana u vlasništvu Zaklade objavljen je u Dubrovačkom vjesniku, Dubrovačkom listu i na web stranici Zaklade.

Nakon razmatranja svih relevantnih dokumenata, uvjeta i okolnosti svakog od kandidata koji su sudjelovali u natječaju, te međusobnim usporedbama, Upravno vijeće Zaklade odlučilo je da se dvosobni stan u potkrovlju, površine 77,27 m2, daje u najam obitelji s šestero malodobne djece, dok se stan na drugom katu, površine 30,06 m2, daje u najam samohranoj majci s jednim malodobnim djetetom.

Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme na pet godina, s tim da će se produžavati na slijedeće razdoblje ako ove obitelji i nadalje budu ispunjavale sve uvjete predviđene Pravilnikom o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade. S najmoprimcima će se zaključiti odgovarajući ugovor o najmu, uz obvezu plaćanja najamnine od 10,00 kn po m2.

Zaklada je stanove koji se nalaze unutar gradskih zidina temeljito obnovila, a nastaviti će i nadalje s obnovom stanova kojima raspolaže kako bi pomogli obiteljima s više malodobne djece.