Obavijest korisnicima isplate novčane pomoći

Isplata Božičnica
21/12/2021
Obavijest o isplati stipendija za siječanj
03/01/2022

pozivaju se korisnici isplate novčane pomoći za opskrbu namirnica da nam najkasnije do 20. siječnja 2022. godine dostave sljedeću dokumentaciju isključivo osobno u ured Zaklade na adresi Kovačka 1, 20000 Dubrovnik:

 1. uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva ili preslike osobnih iskaznica;
 2. potvrda o redovitoj prijavi kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – (za samca ili za sve odrasle radno sposobne nezaposlene članove kućanstva);
 3. potvrda Porezne uprave o ostvarenom dohotku za sve članove domaćinstva za 2021. godinu;
 4. potvrda o isplati osobnog dohotka za prethodna tri mjeseca za roditelje;
 5. rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o rodiljnom dopustu (ukoliko ga koristite) ili potvrda o naknadi za vrijeme spriječenosti za rad;
 6. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dječjem doplatku ili mirovini;
 7. ukoliko posjedujete rješenje Centra za socijalnu skrb;
 8. ukoliko netko od ukućana ima ozbiljnih zdravstvenih poteškoća potrebno je dostaviti i medicinsku dokumentaciju;
 9. u slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije);
 10. posljednja sudska presuda
 11. pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje.

Ukoliko dokumentacija, bez opravdanog razloga, ne bude zaprimljena na vrijeme Zaklada će privremeno obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Zaklada Blaga djela