Nagrade za uspjeh

Pravilnikom je predviđeno da će se stipendistima Zaklade, koji sve ispite u akademskoj godini polože s prosječnom ocjenom 4,00 i više, isplatiti posebna nagrada za osobiti uspjeh.

U akademskoj 2007/2008.godini bili smo zadovoljni što je ova posebna nagrada isplaćena 15-orici studenata-stipendista, u visini od po 3.000,00 kn netto, i ukupnom iznosu od 63.158,00 kn, što im je sigurno značilo puno u materijalnom pogledu, a potaknut će i druge da nastoje postići što bolji uspjeh u svakoj pojedinoj godini studija.

Ocjenjuje se da su ove nagrade dobar poticaj sve boljih uspjeha na studiju i da su dale vrlo dobre rezultate.

 U 2008. godini  ukupno je isplaćeno potpora za školovanje u visini od 751.658,00 kn.