Lista stipendista – stanje 1.siječnja 2021.

Red.brojOBRAZOVNA  INSTITUCIJABrojstud.
1Medicinski fakultet – Studij medicine2
2Medicinski fakultet – Studij dentalne medicine1
3Veterinarski fakultet – studij Veterine1
4Fakultet zdravstvenih studija – studij Fizioterapije2
5Filozofski fakultet – studij Hrvatskog jezika i književnosti1
6Filozofski fakultet  – studij Anglistike i studij Povijesti1
7Filozofski fakultet –  Portugalski jezik i književnost i Talijanistika1
8Filozofski fakultet –  Španjolski jezik i književnost i Turkologija1
9Filozofski fakultet –  studij Talijanistike i Turkologije1
10Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Talijanistika1
11Filozofski fakultet – studij Španjolskog jezika i književnosti1
12Filozofski fakultet – Španjolski jezik i Ukrajinski jezik1
13Filozofski fakultet – studij Povijesti 1
14Filozofski fakultet – studij Sociologije 2
15Filozofski fakultet – francuski i južnoslavenski jezici 1
16Filozofski fakultet  – studij Bibliotekarstva1
17Filozofski fakultet – Učiteljski studij 3
18Učiteljski fakultet – studij Hrvatskog jezika1
19Hrvatski studiji –  studij Kroatologije i Filozofije kulture1
20Hrvatski studiji –  studij  Komunikologije1
21Hrvatski studiji –  studij Kroatologije1
22Fakultet političkih znanosti  – studij  Politologije 3
23Katolički bogoslovni fakultet – studij Psihologije1
24FPMOZ  – studij pedagogije1
25FPMOZ  – studij fizičke kulture 1
27Kineziološki fakultet1
28Filozofski fakultet – studij Psihologije3
29Katoličko bogoslovni fakultet –  Filozofsko-teološki studij1
30Nadbiskupijska  klasična gimnazija 1
31Pravni fakultet– studij Prava1
32Ekonomski fakultet –  Poslovna ekonomija1
33Studij socijalnog rada3
34Građevinski fakultet 2
35Arhitektonski fakultet2
36Akademija likovnih umjetnosti1
37Akademija dramskih umjetnosti 1
38PMF – studij Geofizike1
39PMF – studij Fizike1
40PMF – studij Matematike1
41PMF – studij Eksperimentalne biologije1
42Fakultet elektrotehnike – studij Računarstva3
43Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike – studij Računarstva1
44Tehnički fakultet – studij Računarstva1
45Kemijsko-tehnološki fakultet – studij Zaštita okoliša1
46Libertas međunarodno sveučilište – Turistički i hotelski menadžment1
47Gimnazija1
48Notingem Trent University – Professional Policing1
49Fakultet primijenjenih znanosti u Krems an der Donau1
50University of California, Irvine – Studij poslovnog menadžmenta1
51USC, Los Engeles-  Studij ekonomije1
   
                                    Ukupno studenti:65
   
 Po mjestu studiranja: 
 Zagreb41
 Split8
 Mostar5
 Zadar3
 Rijeka2
 Osijek2
 Engleska1
 Austrija1
 SAD2