Korisnici pomoći u namirnicama – obavijest

Obavijest o isplati pomoći u namirnicama
01/02/2023
Obavijest o isplati stipendija za ožujak 2023
01/03/2023

Radi nastavka isplate novčane pomoći za opskrbu namirnicama pozivamo korisnike da nam najkasnije do 28. veljače 2023. godine dostave sljedeću dokumentaciju osobno ili poštom na adresu Kovačka 1, 20000 Dubrovnik:

  1. potvrda Porezne uprave o ostvarenom dohotku za 2022. godinu;
  2. potvrda o isplati osobnog dohotka za prethodna tri mjeseca za roditelje;
  3. u slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije) – posljednja sudska presuda ili pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje ili izjavu o iznosu alimentacije.

Naime, obveza je Zaklade, svake kalendarske godine, obaviti reviziju ovlaštenika naknade pa Vas molimo da dostavite traženu dokumentaciju u propisanom roku. Ukoliko dokumentacija, bez opravdanog razloga, ne bude zaprimljena na vrijeme Zaklada će privremeno obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Zaklada Blaga djela