Konstituirano Upravno vijeće Zaklade

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
22/02/2017
Odobrene stipendije
10/10/2017

Prva-konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Zaklade BLAGA DJELA iz Dubrovnika, održana je u ponedjeljak 9. listopada 2017. u prostorijama ureda Zaklade, Kovačka 1, s početkom u 17,00 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća Mario Duić, Maro Kristić, Nada Medović, Terezina Orlić i Krunoslav Težak, imenovani na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. rujna 2017. godine.

Sjednici je bio nazočan i upravitelj Zaklade Nikola Obuljen. Za predsjednika Upravnog vijeća Zaklade izabran je Mario Duić, a za zamjenicu predsjednika Nada Medović.

Upravno vijeće donijelo je odluku da se za upravitelja Zaklade ponovo izabere Nikola Obuljen i da se uputi prijedlog za njegovo imenovanje Gradskom vijeću.