Konstituiran novi Upravni odbor Zaklade Blaga djela

Nagrada Grada Dubrovnika za životno djelo Nikoli Obuljenu
02/02/2021
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
04/03/2021

Konstituiran novi Upravni  odbor Zaklade Blaga djela

Danas je održana prva, konstituirajuća sjednica novog Upravnog odbora Zaklade Blaga djela. Sjednicu je sazvao i njome presjedao Mario Duić, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Zaklade. Upravni odbor je tijelo koje se prema novom  Statutu Zaklade sastoji od sedam članova, četiri bira postojeći Upravni odbor (do sada Upravno vijeće), a tri člana bira Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Mandat članova Upravnog odbora je  četiri godine.

Na prijedlog Upravnog vijeća Zaklade, na sjednici održanoj 22. siječnja ove godine, u  Upravni odbor imenovani su  Mario Duić dipl. iur., Hrvoje Dunatov, dipl. iur., Marino Dražeta, dipl. ing. el.  i Krunoslav Težak, dipl. oecc.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika,  na sjednici održanoj 26. siječnja ove godine, imenovalo je u  Upravni odbor Zaklade Nadu Medović, dipl. iur., Suzanu Kosović, dipl. oecc. i Terezinu Orlić, dipl. oecc.

Na današnjoj, konstituirajućoj sjednici za predsjednika Upravnog odbora izabran je Hrvoje Dunatov, a za njegova  zamjenicu izabrana  je Nada Medović.

Na  1. sjednici  Upravni odbor je, uz  imenovanje tijela Zaklade,  raspravio i o brojnim   predstojećim aktivnostima.