JAVNI NATJEČAJ ZA ODOBRAVANJE STIPENDIJA I POTPORA STUDENTIMA I UČENICIMA

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
16/04/2018
Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Zaklade
28/09/2018

 

 Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  20. rujna 2018. godine  raspisuje          

 

N A T J E Č A J

za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima

1.      Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 

A.    do 40 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim  školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,

B.     do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

 

2.      Iznosi stipendija su:

a.       1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,

b.      1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

 

3.      Jednokratne godišnje potpore iznose:

a.       za srednjoškolce   3.000,00 kn,

b.      za studente            4.000,00 kn.

 

 

4.      Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

a.       koji su državljani Republike Hrvatske,

b.      koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

c.       ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,

d.      koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju  školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,

e.       ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,

f.        koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta.

 

5.      Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. 4.  pod a., b., c., upisani  u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.

 

6.      U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obiteljskog domaćinstva, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način). Uz prijavu treba priložiti:

a.       domovnicu (preslik),

b.      rodni list (preslik),

c.       potvrdu o redovitom upisu,

d.      potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva

e.       potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje,

f.        potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi,

g.      potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od lipnja do kolovoza 2018. godine  i to:

–          obrazac (IP) za zaposlene članove,

–          potvrda o mirovini ili odresci o isplati,

–          potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

–          rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata  (ukoliko takvo rješenje postoji),

h.      potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva  za prošlu godinu,

i.        –   za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,

–  za studente – isto,  presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole,                 ako tek počinje studirati ili preslik indexa, ako već studiraju.

U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili             međunarodnim natjecanjima, te navesti postignuti uspjeh.

Isprave o prihodima i socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest    mjeseci.

 

7.      Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

 

8.      Rok za predaju prijave je 15. listopada 2018. godine do 15, 00 sati.

 

9.      Prijave s prilozima mogu se uputiti poštom,  preporučenom pošiljkom,  na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a  mogu se dostaviti i osobno u ured Zaklade, Kovačka 1, do 15, 00 sati do  15. listopada 2018. godine. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela,  te e-mail adresu.

      Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da ne sadrži neke potrebne isprave, da su        pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu

da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

 

10.  Nakon što Upravno vijeće  Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

 

Zaklada  BLAGA  DJELA

 

 Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  20. rujna 2018. godine  raspisuje          

 

N A T J E Č A J

za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima

1.      Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 

A.    do 40 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim  školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,

B.     do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

 

2.      Iznosi stipendija su:

a.       1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,

b.      1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

 

3.      Jednokratne godišnje potpore iznose:

a.       za srednjoškolce   3.000,00 kn,

b.      za studente            4.000,00 kn.

 

 

4.      Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

a.       koji su državljani Republike Hrvatske,

b.      koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

c.       ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,

d.      koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju  školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,

e.       ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,

f.        koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta.

 

5.      Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. 4.  pod a., b., c., upisani  u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.

 

6.      U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obiteljskog domaćinstva, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način). Uz prijavu treba priložiti:

a.       domovnicu (preslik),

b.      rodni list (preslik),

c.       potvrdu o redovitom upisu,

d.      potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva

e.       potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje,

f.        potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi,

g.      potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od lipnja do kolovoza 2018. godine  i to:

–          obrazac (IP) za zaposlene članove,

–          potvrda o mirovini ili odresci o isplati,

–          potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

–          rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata  (ukoliko takvo rješenje postoji),

h.      potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva  za prošlu godinu,

i.        –   za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,

–  za studente – isto,  presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole,                 ako tek počinje studirati ili preslik indexa, ako već studiraju.

U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili             međunarodnim natjecanjima, te navesti postignuti uspjeh.

Isprave o prihodima i socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest    mjeseci.

 

7.      Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

 

8.      Rok za predaju prijave je 15. listopada 2018. godine do 15, 00 sati.

 

9.      Prijave s prilozima mogu se uputiti poštom,  preporučenom pošiljkom,  na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a  mogu se dostaviti i osobno u ured Zaklade, Kovačka 1, do 15, 00 sati do  15. listopada 2018. godine. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela,  te e-mail adresu.

      Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da ne sadrži neke potrebne isprave, da su        pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu

da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

 

10.  Nakon što Upravno vijeće  Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

 

Zaklada  BLAGA  DJELA

 

 Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  20. rujna 2018. godine  raspisuje          

 

N A T J E Č A J

za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima

1.      Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 

A.    do 40 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim  školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,

B.     do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

 

2.      Iznosi stipendija su:

a.       1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,

b.      1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

 

3.      Jednokratne godišnje potpore iznose:

a.       za srednjoškolce   3.000,00 kn,

b.      za studente            4.000,00 kn.

 

 

4.      Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

a.       koji su državljani Republike Hrvatske,

b.      koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

c.       ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,

d.      koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju  školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,

e.       ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,

f.        koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta.

 

5.      Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. 4.  pod a., b., c., upisani  u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.

 

6.      U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obiteljskog domaćinstva, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način). Uz prijavu treba priložiti:

a.       domovnicu (preslik),

b.      rodni list (preslik),

c.       potvrdu o redovitom upisu,

d.      potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva

e.       potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje,

f.        potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi,

g.      potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od lipnja do kolovoza 2018. godine  i to:

–          obrazac (IP) za zaposlene članove,

–          potvrda o mirovini ili odresci o isplati,

–          potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

–          rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata  (ukoliko takvo rješenje postoji),

h.      potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva  za prošlu godinu,

i.        –   za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,

–  za studente – isto,  presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole,                 ako tek počinje studirati ili preslik indexa, ako već studiraju.

U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili             međunarodnim natjecanjima, te navesti postignuti uspjeh.

Isprave o prihodima i socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest    mjeseci.

 

7.      Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

 

8.      Rok za predaju prijave je 15. listopada 2018. godine do 15, 00 sati.

 

9.      Prijave s prilozima mogu se uputiti poštom,  preporučenom pošiljkom,  na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a  mogu se dostaviti i osobno u ured Zaklade, Kovačka 1, do 15, 00 sati do  15. listopada 2018. godine. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela,  te e-mail adresu.

      Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da ne sadrži neke potrebne isprave, da su        pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu

da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

 

10.  Nakon što Upravno vijeće  Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

 

Zaklada  BLAGA  DJELA