Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2020. godinu
23/05/2021
Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu
30/06/2021

IN MEMORIAM  Joško Radica

10.04.1929. – 22.05.2021.

Dana 22. svibnja 2021. godine u 93. godini napustio nas je izuzetno častan i veliki čovjek, gospar Joško Radica.

Gospar Joško, pa zvanju diplomirani pravnik, u svom radnom vijeku obavljao je različite funkcije u gospodarskim tvrtkama našega Grada. Tijekom svog života uložio je ogroman trud u rasvijetljavanju ratnih i poratnih zločina tadašnjih komunističkih vlasti prema nevinim rodoljubima i čestitim ljudima. I sam je bio žrtva ovih progona, o čemu je veoma rijetko i nerado govorio. Taj svoj mukotrpan rad publicirao je izdavanjem vjerodostojnih knjiga i drugih uradaka. Za ovo djelovanje odlikovan je 2003. godine nagradom Grada Dubrovnika.

Posebna je i velika njegova aktivna uloga u popisu i pravnom-vlasničkom sređivanju imovine Zaklade Blaga djela, te dokazivanju da je ova Zaklada pravni sljednik Zaklade OPERA PIA, osnovane davne 1360. godine.

Nakon upisa Zaklade u Zakladni upisnik izabrana su prva tijela Zaklade: upravitelj i Upravno vijeće čiji je gospar Joško bio dugogodišnji predsjednik, sve do 2012. godine. Gospar Joško je izradio sve početne propisnike Zaklade, kako bi ista mogla izvršavati svoje Statutom utvrđene djelatnosti.

Za svoj nemjerljiv, predan, učinkovit i ustrajan rad na poslovima obnove i unaprijeđenja djelovanja Zaklade, sadašnji Upravni odbor dodijelio mu je u siječnju ove godine posebnu zahvalnicu.

Potrebno je naglasiti da je svoj ogroman posao na restituciji ove Zaklade gospar Joško radio isključivo volonterski, iz velike ljubavi prema svom Gradu i osobne istinske zahvalnosti prema svim plemenitim darovateljima koji su svoju imovinu stavili na trajno  raspolaganje Zakladi za opće dobro.

Nama, njegovim prijateljima i suradnicima preostaje jedino da mu na ovozemaljskom oproštaju kažemo: Hvala ti dragi Joško za sve što si učinio za našu Zakladu i neka ti bude laka hrvatska i dubrovačka gruda!