Džeparac štićenicima domova za starije i nemoćne osobe

Svim štićenicima domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovniku, kojima opskrbninu za dom snosi, u cjelini ili djelomično, Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, zbog nemogućnosti da sami ili uz pomoć svojih obitelji ili druge rodbine plaćaju ovu opskrbninu, odobrava se redovita mjesečna novčana pomoć od po 200,00 kn s kojom raspolažu po svojoj volji za zadovoljavanje osobnih potreba.

Halo pomoć“ – financiranje mjesečnog najma uređaja

Ovaj program  provodi Dom za starije osobe Domus Christi i  važan je  čimbenik u životu ljudi čije je zdravstveno stanje takvo da im je često potrebna pomoć drugih. Obično se radi o samačkim domaćinstvima, s osobama koje imaju problema s kretanjem, padovima i drugim zdravstvenim tegobama. Aktiviranjem narukvice koju stalno nose direktno su povezani s dežurnom osobom u Domu Domus Christi i  ma gdje se nalazili mogu uputiti poziv za pomoć.  Po prijemu poziva organizira se adekvatna intervencija preko unaprijed dogovorene kontakt osobe ili hitne medicinske pomoći.

Zaklada financira troškove mjesečnog najma uređaja  za one korisnike čija je mirovina manja od 2.500,00 kn.

Džeparac osobama smještenim u ustanove izvan Grada Dubrovnika

Ovaj program namijenjen je osobama s našeg područja  koje su zbog svojih fizičkih ili intelektualnih teškoća  smještene u domove, specijalizirane ustanove ili udomiteljske obitelji  izvan Grada. U želji da im se omogući zadovoljavanje djela njihovih osobnih potreba, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik, kreiran je  program “Džeparac”, na način da se kvartalno isplaćuje novčana pomoć  od 450,00 kn po osobi ili 150,00 kn mjesečno. Centar za socijalnu skrb redovito dostavlja Zakladi popis korisnika na temelju kojega se isplaćuje ova vrsta pomoći.