Dobročinitelji

Osim prihoda što ih ostvaruje gospodarenjem postojećom vlastitom imovinom, koja je preostala od brojnih zaklada koje su ostavljali stari Dubrovčani u zemlji i svijetu, Zaklada Blaga djela utemeljeno i optimistički očekuje da će joj se javljati i brojni dobročinitelji koji će nastaviti vjekovnu tradiciju darivanja dijela svoga imetka ovoj Zakladi za brojna blaga djela koja su predviđena ili će to biti u njenim programima rada.

PODUPIRATELJ

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja uplati u korist Zaklade svotu od 1.000,00 kn stječe status podupiratelja Zaklade (članak 10. st. 1 Statuta Zaklade)

DOBROČINITELJ

Dobročiniteljem Zaklade može postati svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja u korist Zaklade uplati najmanje
10 000,00 kn ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti (čl. 8 st. 1 Statuta Zaklade)

SREBRNI DOBROČINITELJ

Dobročinitelj koji uplati Zakladi 300 000,00 kn i više ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje na bilo koji način pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti, stječe status srebrnog dobročinitelja (čl. 8 st. 2 Statuta Zaklade)

ZLATNI DOBROČINITELJ

Dobročinitelj koji uplati svotu od 600 000,00 kn i više ili protuvrijednost u stranoj valuti, ili joj daruje pokretnine ili nekretnine u istoj vrijednosti, stječe status zlatnog dobročinitelja (čl. 8 st. 3 Statuta Zaklade)

Uz pismenu zahvalnicu svim dobročiniteljima Zaklada izdaje zlatnom i srebrnom dobročinitelju posebnu povelju, a ovi dobročinitelji imaju pravo na svom poslovnom memorandumu, u poslovnim prostorijama, na drugim mjestima, osobito u svojim domovima i u raznim prigodama na dostojan način isticati zaštitni znak Zaklade i svojstvo dobročinitelja Zaklade.

Zaklada će na primjeren način objaviti ime dobročinitelja uz njegovu prethodnu suglasnost. Po želji dobročinitelja, Zaklada će obavijestiti javnost o njegovom dobročinstvu bez isticanja imena.

Obavještavajući javnost putem javnih sredstava priopćavanja, posebnih emisija Hrvatskog radija - Radio postaje Dubrovnik, časopisa Matice hrvatske "Dubrovnik" i na druge načine, o tome za koje sve namjene Zaklada pruža potpore potrebitim pojedincima i obiteljima.

Posljednju veliku donaciju ostavio je Zakladi gospar Luko Pehovac 1935. godine imenujući Zakladu svojim univerzalnim nasljednikom. Poslije obnavljanja rada 1997. godine, Zaklada je dobila dvije značajnije donacije građana od kojih je jedan dobročinitelj stekao status Zlatnog dobročinitelja.

Prema želji zlatnog dobročinitelja ne objavljujemo osobne podatke, ali i ovom prilikom ponovno zahvaljujemo na plemenitosti, širokogrudnosti i razumijevanju. Darovana sredstva bila su namijenjena za različite vidove pomoći koje Zaklada pruža mladima iz Doma „Maslina“ koji napuštaju Dom nakon navršenih zakonom predviđenih godina života i nastavljaju s pripremama za budući samostalni život.

Zaklada Blaga djela koristi i ovu priliku srdačno zahvaliti dobročiniteljima na njihovom plemenitom činu.

Zaklada u tijeku svog rada ima razumijevanja i drugih sugrađana i tvrtki, koji na različite načine pomažu Zakladi, olakšavajući joj ispunjavanje njenih obveza, na čemu im najljepše zahvaljujemo, a sigurno ćemo i za njihove plemenite doprinose naći izraze naše posebne zahvalnosti. Njihova imena već sada objavljujemo i objavljivat ćemo na ovim web stranicama, a u poglavljima na koje se njihovi doprinosi odnose, kao što je to već istaknuto u poglavlju o pomoći bivšim štićenicima Doma “Maslina”, čime ćemo nastaviti svake godine na odgovarajući način.

POSTANITE DOBROČINITELJ

Dragi sugrađani, drage Dubrovkinje i Dubrovčani, prijatelji Dubrovnika,

ne dvojimo da ćete ići stopama plemenitih prethodnika kroz sva vremena i događaje. Ne dvojimo da ćete i Vi od srca pomoći potrebitima s područja našeg Grada. A vjerujte, ima ih potrebitih, u što se je i ova generacija koja upravlja Zakladom uvjerila i svakodnevno uvjerava iz osobnih kontakata.

Pomažemo i pomagat ćemo u prvom redu najstarijima i najpotrebitijima koji nisu u stanju brinuti o sebi, a zatim najmlađima koji se spremaju za život i koje na tom putu treba pomoći i poduprijeti.
Pomažemo i pomoći ćemo i svima drugima kojima je pomoć doista potrebita, jer u svojim obiteljima imaju teže materijalne prilike i pojedine članove težeg zdravstvenog stanja.
Pomažemo i pomagat ćemo osobito potrebitim obiteljima s više malodobne djece, kako bi ih mogli dovesti na siguran put i osposobiti za budući život.

Sve što Zaklada stekne od svojih dobročinitelja u nekretninama čuvat će i sačuvati za buduće generacije, kako bi dobrim gospodarenjem mogla uvijek i kontinuirano osiguravati potrebna novčana sredstva za brojne programe pomoći koje će kreirati i ostvarivati.

Ostat ćemo na taj način vjerni svima koji su kroz dugu povijest ostavljali za brojna blaga djela, ustrajući u ostvarenju plemenitih namjera i želja dobročinitelja pomaganjem potrebitih.