Dječji vrtići

Obzirom na okolnost da roditelji djece na području Grada sudjeluju u cijeni programa predškolskog odgoja djece, a među njima ima i onih koji su slabijeg imovnog i uopće socijalnog stanja, Zaklada može odobriti participaciju u cijeni programa, ako korisnici usluga jaslica i vrtića, svojim prihodima što ih ostvaruju po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne mogu podmiriti svoj obvezni udio, a nisu oslobođeni plaćanja na drugi način.

Zaklada će naknaditi participaciju cijene jaslica i vrtića za djecu iz socijalno ugroženih obitelji:


- ako ukupni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva korisnika usluge ne prelazi 2.000,00 kn;
- ako član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti;
- ako je dijete nezaposlenog samohranog roditelja;
- ako domaćinstvo prima stalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb;
- ako je dijete s poteškoćama u razvoju.