05/03/2024

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2023. godinu

15/03/2023

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2022. godinu

29/03/2022

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2021. godinu

23/05/2021

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2020. godinu

Vezani dokumenti: Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2020. godinu
29/03/2020

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2019. godinu

28/03/2019

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2018. godinu

25/03/2018

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela za 2017. godinu

19/02/2016

Izvješće o radu i poslovanju Zaklade od 1.1.-31.12.2015.

Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2015., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2015. i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni […]