Plan nabave za 2020. - 1. izmjena
ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Plan javne nabave za 2020. godinu – 1. izmjena

Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Zamjena otvora – čest. zgr.  1536

26.660,00

jednostavna nabava

 

 

 

2.

Zamjena otvora –čest. zgr. 1878 i 1880

10.700,00

jednostavna nabava

 

 

 

 

3.

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

2.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

4.

Energija

1.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

5.

Intelektualne i osobne usluge

20.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

6.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.300,00

jednostavna nabava

 

 

 

7.

Računalne usluge

48.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

8.

Odvjetničke usluge

55.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

9.

Pričuva

52.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

10.

Komunalne usluge

14.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

11.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

12.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

13.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

13.

Adaptacija stana -čest. zgr 1761

433.702,00

jednostavna nabava

 

 

 

  1. Izmjena 9. studenoga 2020.

 

               

 

Ur. broj: 714/2020.      

U Dubrovniku, 9. studenoga 2020.

                                                                                                                                  

          Za Zakladu Blaga djela:

                                                                                                                                                         Nikola Obuljen, upravitelj

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr