Isplaćene potpore studentima za nastavnu 2020/2021. godinu
Zaklada Blaga djela objavila je  u „Dulistu“ od 16. rujna i  „Dubrovačkom vjesniku“ od 19. rujna 2020. godinei natječaj za dodjelu potpora studentima iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja.

Upravno vijeće Zaklade je, na sjednici održanoj  22. listopada,   razmatralo  pristigle prijave i donijelo odluku o davanju jednokratnih  potpora   trinaestorici studenata za pokriće dijela troškova studiranja  u nastavnoj godini 2020/2021  u iznosu od  po 4.000,00 kn.

Nakon što su svi studenti kojima su odobrene potpore dostavili  podatke o svojim žiro računima, Zaklada je danas (28.  listopada) isplatila  za ove potpore  ukupno 52.000,00 kuna.

           

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr