Isplata potpora za učenike srednjih škola
Ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija i potpora učenicima iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja, Zaklada Blaga djela objavila je  u „Dulistu“ od 16. rujna i  „Dubrovačkom vjesniku“ od 19. rujna 2020. godine.

Iz zaprimljenih učeničkih prijava proizlazi da su sve bile za  potporu  školovanja  u Gradu, a samo jedna prijava se odnosila za dodjelu stipendije za pohađanje srednje škole izvan Grada.

Upravno vijeće Zaklade, na sjednici održanoj  22. listopada  ove godine, razmatralo je pristigle prijave i donijelo odluku o davanju jednokratnih  potpora  tridesetorici srednjoškolaca za pokriće dijela troškova školovanja  u nastavnoj godini 2020/2021 u iznosu od po 3.000,00 kn.

Danas, 23.  listopada 2020. godine,  Zaklada Blaga djela isplatila je  potporu od  po 3.000,00 kn  svim učenicima koji su dostavili žiro račun za uplatu, ukupno  će se isplatiti 90.000,00 kuna..

           Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr