Plan javne nabave za 2020. godinu
ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 120/16) i Pravilnika o javnoj nabavi Zaklade, Upravno vijeće Zaklade Blaga djela 

Plan javne nabave za 2020. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Zamjena otvora – čest. zgr.  1536

26.660,00

jednostavna nabava

 

 

 

2.

Zamjena otvora –čest. zgr. 1878 i 1880

10.700,00

jednostavna nabava

 

 

 

 

3.

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

2.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

4.

Energija

1.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

5.

Intelektualne i osobne usluge

20.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

6.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.300,00

jednostavna nabava

 

 

 

7.

Računalne usluge

48.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

8.

Odvjetničke usluge

55.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

9.

Pričuva

52.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

10.

Komunalne usluge

14.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

11.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

12.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

13.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

Ur. broj: 242/2020.      

U Dubrovniku, 9. travnja 2020.

                                                                                                                                             

                                 Za Zakladu Blaga djela:

                                                                                                                                                         Nikola Obuljen, upravitelj

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr