Isplaćene potpore za studente
Zaklada Blaga djela isplatila je  potpore za studiranje  od  po 4.000,00 kn desetorici studenta visokoškolskih ustanova s područja grada Dubrovnika.

Upravno vijeće Zaklade, na sjednici održanoj  24. rujna  ove godine, razmatralo je pristigle zamolbe i donijelo odluku o odobrenju jednokratnih  potpora u   iznosu od po  4.000,00 kn za pokriće dijela troškova studiranja u nastavnoj godini 2019/2020.

Ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija i potpora studentima i učenicima  iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja, Zaklada Blaga djela objavila je  u «Dubrovačkom vjesniku» od 31. kolovoza  i „Dulistu» od 4. rujna  2019. godine.

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr