Javni poziv za sudjelovanje u programu "Očuvanje tradicijskih obrta u 2019. godini"
  

Ovaj javni poziv namijenjen je uključivanju fizičkih osoba slabijeg imovinskog stanja na tržište rada, a  koje namjeravaju proizvoditi tradicijske proizvode te imaju  registrirane tradicijske obrte.

                     

      

  1. Osnovna namjena sredstava je:
  • ulaganje u pokretanje proizvodnje,
  • ulaganje u nabavku opreme i uređaja za proizvodnju,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga.

 

2. Zaklada je u svom financijskom planu za 2019. godinu osigurala sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za subvencioniranje otvaranja tradicijskih obrta.

3. Potpora može iznositi najviše do 20.000,00 kuna, o čemu odlučuje Upravno vijeće Zaklade.

4. Prihvatljivi korisnici subvencije su fizičke osobe koje imaju  registrirane tradicijske obrte, čiji mjesečni prihodi ne prelaze 2.500,00 kuna po članu obitelji, a koji nisu do sada  koristili potpore Grada Dubrovnika za obavljanje tradicijskih obrta.

5. Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

  • rješenje o obavljanju tradicijskog obrta (obrtnicu),
  • poslovni plan s detaljnim opisom proizvoda koji se namjeravaju proizvoditi,
  • presliku kartice poslovnog računa,
  • potvrdu Porezne uprave o visini godišnjih primanja.

6. Prijava s propisanom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, neposredno na adresu Zaklade Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, ili putem pošte na istu adresu, zaključno s 31. svibnja 2019. godine uz naznaku "Javni poziv -tradicijski obrti".

 

Sve informacije o „Javnom pozivu-tradicijski obrti“ te popis tražene dokumentacije može se pronaći na internetskim stranicama Zaklade blaga djela, www.zaklada-blaga-djela.hrZaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr