Natječaj za odobravanje stipendija studentima i učenicima
 

             Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  20. prosinca 2018. godine  raspisuje    

                               N A T J E Č A J 

za odobravanje stipendija  studentima i učenicima

           

1. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 • do 5 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim  školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika.

 2. Iznosi stipendija su:

 •  1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će    stanovati u đačkim ili studentskim domovima,
 •  1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

3. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,
 • ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,
 • koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju  školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,
 • ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,
 • koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta. 

4. U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obiteljskog domaćinstva, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način)

     Uz prijavu treba priložititi:

 •  domovnicu (preslik),
 • rodni list (preslik),
 • potvrdu o redovitom upisu,
 • potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva,
 • potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje,
 • potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi,
 • potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od rujna  do studenoga 2018. godine  i to:

 

 • obrazac (IP) za zaposlene članove,
 • potvrda o mirovini ili odresci o isplati,
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,
 • rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata  (ukoliko takvo rješenje postoji),

 

 •  potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva  za prošlu godinu,
 •  za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,
 • za studente – isto,  presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole, ako tek počinje studirati ili preslik indexa, ako već studiraju.

U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili  međunarodnim natjecanjima, te navesti postignuti uspjeh.

Isprave o  socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest mjeseci.

 

5. Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

 

6. Rok za predaju prijave je 7. siječnja 2019. godine do 15, 00 sati.

 

7. Prijave s prilozima mogu se uputiti poštom,  preporučenom pošiljkom,  na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a  mogu se dostaviti i osobno u ured Zaklade, Kovačka 1, do 15, 00 sati  7. siječnja 2019. godine. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela,  te e-mail adresu.

Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da ne sadrži neke potrebne isprave, da su pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu

da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

 

8. Nakon što Upravno vijeće  Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

          

                                                                                                               Zaklada  BLAGA  DJELA

           

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr