Plan javne nabave za 2018. godinu
ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 120/16) i Pravilnika o javnoj nabavi Zaklade, Upravno vijeće Zaklade Blaga djela  donijelo  je 

Plan javne nabave za 2018. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Zamjena prozora – čest. zgr.  1536

4.875,00

jednostavna nabava

 

 

 

2.

Nabavka uredskog namještaja –čest. zgr. 1878 i 1880

10.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

 

 

3

Saniranje potk.- čest. zgr. 1720

20.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

4

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

3.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

5.

Energija

7.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

6.

Sitan inventar

1.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

7.

Reprezentacija

2.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

8.

Intelektualne i osobne usluge

10.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

9.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

10.

Računalne usluge

48.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

11.

Odvjetničke usluge

65.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

12.

Pričuva

45.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

13.

Komunalne usluge

10.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

14.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.500,00

jednostavna nabava

 

 

 

15.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

30.000,00

jednostavna nabava

 

 

 

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

Ur. broj: 439/2018.        

U Dubrovniku, 18. svibnja 2018.

                                                                                                                                               

                                         Za Zakladu Blaga djela:

                                                                                                                                                           Nikola Obuljen, upravitelj

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr