KONSTITUIRANO UPRAVNO VIJEĆE ZAKLADE
Prva-konstituirajuća sjednica  Upravnog vijeća Zaklade BLAGA  DJELA  iz Dubrovnika,   održana je  u ponedjeljak 9. listopada 2017. u prostorijama ureda Zaklade, Kovačka 1, s početkom u 17,00 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća Mario Duić, Maro Kristić, Nada Medović,  Terezina Orlić i Krunoslav Težak,  imenovani na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 28. rujna 2017. godine.

Sjednici je bio nazočan i upravitelj Zaklade Nikola Obuljen. Za predsjednika Upravnog vijeća Zaklade  izabran je  Mario Duić, a za zamjenicu predsjednika Nada Medović.

 

Upravno vijeće donijelo je odluku da se za upravitelja Zaklade ponovo izabere Nikola Obuljen  i da se uputi prijedlog za njegovo imenovanje  Gradskom vijeću.

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr