Natječaj za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima
 

             Na temelju članka 28. Statuta  i  Pravilnika o odobravanju potpora za  školovanje učenika i studenata,  upravitelj Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  8. rujna 2017. raspisuje          

 

N A T J E Č A J

 

za odobravanje stipendija i potpora učenicima i studentima

iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja

 

  

 

 

 

                          

 1. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 

 1. do 30 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim strukovnim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika;
 2. do 40 jednokratnih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika na srednjim strukovnim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

 

 1. Stipendije iznose:
  1. 1.000,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,
  2. 1.500,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

 

 1. Jednokratne potpore iznose:
  1. za srednjoškolce   2.500,00 kn,
  2. za studente            3.500,00 kn,

            a isplaćivati će se po dostavi potvrde o upisu.

 

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:
  1. koji su državljani Republike Hrvatske,
  2. koji s obitelji ili kućanstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,
  3. ako ukupni prihod po članu njihova kućanstva iz svih izvora ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno,
  4. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju strukovnu školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika zbog izbora smjera obrazovanja kojega nema u Gradu Dubrovniku,
  5. kojima stipendiju za školovanje nije već odobrio neki drugi subjekt.

 

 1. Pravo na stipendiju po ovom natječaju odobravat će se prvenstveno za redovito školovanje na srednjoj strukovnoj školi ili visokoobrazovnoj ustanovi na području Republike Hrvatske, a iznimno na području Republike Bosne i Hercegovine. 

 

 1. Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih strukovnih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. 4.  pod a., b., c., upisani  u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku a nisu od nikoga dobili ni potporu ni stipendiju.

 

 1. U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obitelji, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način). Uz prijavu treba priložiti:
  1. domovnicu (preslika),
  2. rodni list (preslika),
  3. potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obitelji,
  4. ako član kućanstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje – potvrdu,
  5. ako član kućanstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi – potvrdu,
  6. potvrde o primanjima za članove obitelji za razdoblje od svibnja do kolovoza o.g i to:
   • obrazac (IP) za zaposlene članove,
   • potvrda o mirovini ili odresci o isplati,
   • potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,
   • rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) kućanstva kandidata  (ukoliko takvo rješenje imate),
  7. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obitelji  za prošlu godinu,
  8. -  za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,

      -  za studente – isto,  presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole              

          ako tek počinje studirati ili preslik Indexa ako već studiraju. 

U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili           međunarodnim natjecanjima te navesti postignuti uspjeh.

Isprave o prihodima i socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest    mjeseci.

 

 1. Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku sljedeću godinu.

 

 1. Rok za predaju prijave je 2.listopada 2017. do 15, 00 sati.

 

 1. Prijave s prilozima mogu se uputiti poštom,  preporučenom pošiljkom,  na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a  mogu se dostaviti i osobno u ured Zaklade, Kovačka 1, do 15, 00 sati dana 2. listopada 2017. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela  te e-mail adresu.

      Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da ne sadrži neke potrebne isprave, da su     pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu

da otkloni određene smetnje, takva se prijava neće uzeti u obzir. S kandidatima će se po potrebi obaviti i usmeni razgovor.

 

 1. Nakon što Upravitelj Zaklade respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

          

                    Zaklada  BLAGA  DJELA

           

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr