Plan javne nabave u 2016. godini
ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)  Upravitelj Zaklade  donio  je

Plan javne nabave za 2016. godinu

Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani po�etak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Zamjena prozora – čest. zgr.  1752

7.100,00

bagatelna nabava

 

 

 

2.

Adaptacija stana u ulici Izme�u pola�a 6 - nadzor

20.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

 

3.

Izrada projektne dokumentacije za  Dom za starije osobe Dubrovnik

300.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

4.

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

2.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

5.

Energija

8.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

6.

Sitan inventar

1.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

7.

Reprezentacija

1.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

8.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

9.

Ra�unalne usluge

36.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

10.

Odvjetni�ke usluge

55.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

11.

Pri�uva

50.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

12.

Komunalne usluge

11.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

13.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.200,00

bagatelna nabava

 

 

 

14.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natje�aji i sl.)

23.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

 

Ukoliko �e se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit �e se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

Ur. broj: 259/2016.       

U Dubrovniku, 18. svibnja 2016.

                                                                                                                                              

                                                                 

 

Za Zakladu Blaga djela:

                                                                                                                                                                                     Nikola Obuljen, upravitelj

 

 

 

 

 

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr