Plan javne nabave za 2015. godinu
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)  Upravitelj Zaklade  donio  je 

Plan javne nabave za 2015. godinu


Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Nadzor adaptacije Od puča 7

15.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

2.

Zamjena prozora – čest. zgr. 1536 i 1975

10.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

3.

Adaptacija stana u ulici Između polača 6 - projekt

30.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

4.

Adaptacija stana u ulici Između polača 6 - radovi

370.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

5.

Adaptacija stana u ulici Između polača 6 - nadzor

15.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

 

6.

Izrada projektne dokumentacije za  Kunićevu 1

60.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

7.

Bojanje prozora u Kovačkoj 1

4.500,00

bagatelna nabava

 

 

 

 

8.

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

2.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

9.

Energija

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

10.

Sitan inventar

3.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

11.

Reprezentacija

2.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

12.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

13.

Računalne usluge

36.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

14.

Odvjetničke usluge

55.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

15.

Pričuva

40.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

16.

Usluge promidžbe i informiranja

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

17.

Komunalne usluge

14.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

18.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.500,00

bagatelna nabava

 

 

 

19.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

19.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

U Dubrovniku, 18. svibnja 2015.                                                                                                                                     Za Zakladu Blaga djela:

Ur. broj: 389/2015.                                                                                                                                                                    Nikola Obuljen, upravitelj

 

 

 

 
Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr