Plan javne nabave za 2014. godinu
ZAKLADA  BLAGA  DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

 

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/2011)  Upravitelj Zaklade  donio  je 

Plan javne nabave za 2014. godinu

 

Redni

 broj

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor  ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Adaptacija stana u ulici Između polača 2

330.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

2.

Restauratorski radovi u stanu

Između polača 2

110.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

3.

Adaptacija poslovnog prostora u ulici Od puča 7

25.000,00

 

bagatelna nabava

 

 

 

4.

Zamjena prozora u Kovačkoj 1

7.200,00

bagatelna  nabava

 

 

 

 

5.

Izrada projektne dokumentacije za  Kunićevu 1

60.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

6.

Zamjena prozora na Poljani Paska Miličevića  1

17.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

 

7.

Bojanje prozora na Poljani Paska Miličevića 1

12.000,00

bagatelna  nabava

 

 

 

7.

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

8.

Energija

3.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

9.

Sitan inventar

1.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

10.

Reprezentacija

2.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

11.

Bankarske usluge i usluge platnog   prometa

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

12.

Računalne usluge

36.000,00

 

bagatelna nabava

 

 

 

13.

Odvjetničke usluge

45.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

14.

Pričuva

42.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

15.

Usluge promidžbe i informiranja

5.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

16.

Komunalne usluge

15.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

17.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

7.500,00

bagatelna nabava

 

 

 

18.

Ostale usluge

(fotokopir., javni natječaji i sl.)

12.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

19.

Intelektualne i osobne usluge

10.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

20.

Računalna oprema

6.000,00

bagatelna nabava

 

 

 

 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

U Dubrovniku,  8. svibnja 2014.                                                                                                                                 

Ur. broj: 349/2014.      

                                                                                                                 Za Zakladu Blaga djela:

                                                                                                                Nikola Obuljen, upravitelj

 

 

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr