Plan javne nabave za 2013. godinu.
IZJAVA O SUKOBU INTERESA Zaklada Blaga djela kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11).

Plan javne nabave za 2013. godinuZaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr