PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) na sjednici Upravnog vijeća Zaklade održanoj 12. ožujka 2012. donesen je plan nabave za 2012. godinu.

ZAKLADA BLAGA DJELA, OIB 64576675896

Kovačka 1, Dubrovnik

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) na sjednici Upravnog vijeća Zaklade održanoj 12. ožujka 2012. donesen je

Plan nabave za 2012. godinu

Redni broj
Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka javne nabave
Ugovor ili okvirni sporazum
Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Adaptacija stana u ulici Između polača 2

500.000,00
otvoreni
ugovor
 
 
2.

Adaptacija poslovnog prostora u ulici Od puča 7

30.000,00
 

bagatelna nabava

 
 
 
3.
Računalne usluge
36.000,00
 

bagatelna nabava

 
 
 
4.

Odvjetničke usluge

49.000,00

bagatelna nabava

 
 
 
5.
Pričuva
35.000,00

bagatelna nabava

 
 
 
 

Ukoliko će se tijekom godine pojaviti potreba za nekim drugim nabavama, koje je potrebno iskazati u planu nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog plana prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u plan.

U Dubrovniku, 11.5.2012.                                                                                                                           Za Zakladu Blaga djela:

Ur. broj: 316/2012                                                                                                                                        Nikola Obuljen, upravitelj

 Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr