Pozivamo sve sugrađane da nas obaviještavaju o pojedincima ili obiteljima koje žive u složenijim i težim životnim okolnostima zbog loših materijalnih, zdravstvenih ili drugih prilika i trebaju solidarnu potporu, a mi unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

E-mail:
zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

Adresa:
Kovačka 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 020 321-606
18.09.2017.
Natječaj za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima

 

             Na temelju članka 28. Statuta  i  Pravilnika o odobravanju potpora za  školovanje učenika i studenata,  upravitelj Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  8. rujna 2017. raspisuje          

 

N A T J E Č A J

 

za odobravanje stipendija i potpora učenicima i studentima

iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja

 

  

 ................................................................................................................

30.06.2017.
Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

Izvješće možete pogledati na priloženom lnku:

http://www.zaklada-blaga-djela.hr/data/1498835097_619_mala_izvjesce_2016.pdf................................................................................................................

19.05.2017.
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

                        I  Z  V  J  E Š Ć  E

              O   RADU  I  POSLOVANJU 

 ZAKLADE  „BLAGA DJELA" U  DUBROVNIKU U

VREMENU OD 1. siječnja do 31. prosinca 2016.          

         

           

 

 

                            Uz izvješća o prihodima i rashodima  Zaklade za 2016., bilance  sa stanjem na dan 31. 12. 2016. i bilježaka uz naznačena financijska izvješća, što su obvezni oblici izvješćivanja nadređenih tijela po postojećim  propisima, prikazat ćemo rezultate rada i poslovanja ove Zaklade kao neprofitne organizacije i u ovom posebnom  izvješću, u kojem ćemo temeljitije i detaljnije govoriti o radu i poslovanju Zaklade, obavješćujući tako javnost  o njenim aktivnostima, o poteškoćama s kojim smo se susretali, ali i o  uspjesima tijekom proteklog promatranog razdoblja. A upravo ovaj oblik aktivnosti Zaklada poštuje, naglašava i godinama redovito primjenjuje kako bi svoj rad i poslovanje približila  najširim krugovima građanstva.

                   Mandat  Upravnom vijeću istekao je 18. studenoga 2012., a novo nije imenovano zbog niza nezakonitih postupaka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u postupku imenovanja i razrješenja, kako upravitelja Zaklade tako i članova Upravnog vijeća. Tako je, iako je i njemu istekao mandat, Zakladom nastavio upravljati Nikola Obuljen, što će trajati sve do imenovanja novog upravitelja i članova novog Upravnog vijeća, dakle do razrješenja sporova što su  se po tužbama Zaklade vodili ili se još uvijek vode pred Upravnim sudovima  u Splitu i Osijeku i pred Visokim upravnim sudom RH. To se, na žalost, nije dogodilo ni u 2016., iako su od podnošenja prve tužbe prošle više od četiri godine i osam mjeseci. U više navrata smo pisali sudu i molili da se postupak ubrza, ali bez rezultata.

          Da bi zaštitila svoja prava i svoju pravnu osobnost zajamčenu Zakonom o zakladama i fundacijama Zaklada je podnijela i više tužbi Ustavnom sudu RH.  

                   Jedina zaposlenica Zaklade i u 2016. bila je Marica Perić, dipl. ekon. - voditeljica Ureda.         

                    Knjigovodstveno-financijske poslove obavljala je kao vanjska suradnica tvrtka HINA d.o.o. iz Dubrovnika, a pravne poslove odvjetnički ured Nite Svilokos.         

 

Gospodarska aktivnost Zaklade bila je, kao i uvijek, temeljno njezino obilježje rada, kojim su se  putem  stvarali i stvaraju  materijalni i drugi uvjeti  za ostvarenje osnovne djelatnosti Zaklade u pružanju pomoći, potpora i skrbi pojedincima i obiteljima slabijeg materijalnog i uopće socijalnog stanja na području Grada Dubrovnika.................................................................................................................

30.04.2014.
ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB OPE BOLNICE DUBROVNIK ZAPOEO S RADOM

U  Opoj bolnici Dubrovnik je u ponedjeljak 28. travnja 2014. zapoeo s radom Odjel za palijativnu skrb s ciljem  kvalitetnog zbrinjavanja bolesnika  u terminalnoj fazi malignih bolesti.  ................................................................................................................

Natječaji
 
Kontakti
 
Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr