Pozivamo sve sugrađane da nas obaviještavaju o pojedincima ili obiteljima koje žive u složenijim i težim životnim okolnostima zbog loših materijalnih, zdravstvenih ili drugih prilika i trebaju solidarnu potporu, a mi unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

E-mail:
zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

Adresa:
Kovačka 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 020 321-606
30.10.2020.
Isplata novoodobrenih stipendija

Zaklada Blaga djela ove je godine po sedamnaesti put objavila natječaj za odobravanje stipendija učenicima  i studentima iz obitelji lošijeg materijalnog i socijalnog položaja. Svima koji su udovoljavali kriterijima objavljenog natječaja odobrene su stipendije za nastavnu 2020/2021 godinu.................................................................................................................

28.10.2020.
Isplaćene potpore studentima za nastavnu 2020/2021. godinu

Zaklada Blaga djela objavila je  u „Dulistu“ od 16. rujna i  „Dubrovačkom vjesniku“ od 19. rujna 2020. godinei natječaj za dodjelu potpora studentima iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja.

Upravno vijeće Zaklade je, na sjednici održanoj  22. listopada,   razmatralo  pristigle prijave i donijelo odluku o davanju jednokratnih  potpora   trinaestorici studenata za pokriće dijela troškova studiranja  u nastavnoj godini 2020/2021  u iznosu od  po 4.000,00 kn.................................................................................................................

23.10.2020.
Isplata potpora za učenike srednjih škola

Ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija i potpora učenicima iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja, Zaklada Blaga djela objavila je  u „Dulistu“ od 16. rujna i  „Dubrovačkom vjesniku“ od 19. rujna 2020. godine.

Iz zaprimljenih učeničkih prijava proizlazi da su sve bile za  potporu  školovanja  u Gradu, a samo jedna prijava se odnosila za dodjelu stipendije za pohađanje srednje škole izvan Grada.................................................................................................................

07.10.2020.
Isplata džeparca osobama smještenim u ustanove

Zaklada Blaga djela isplatila je džeparac za 4. kvartal 2020. godine godine  osobama smještenim u ustanove izvan područja Grada Dubrovnika, Ukupno je isplaćeno 34.650,00 kn za 77  osoba, ili 450,00 kn po osobi. Radi se o osobama što su po rješenju Centra za socijalnu skrb Dubrovnik smještene u domove, udomiteljske obitelji ili specijalizirane ustanove kojih nema na našem području. Navedene osobe u ovm momentu su smještene na trideset i četiri različite lokacije diljem Hrvatske.................................................................................................................

18.09.2020.
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   11. rujna  2020.,   objavljuje se

                                                JAVNI  NATJEČAJ

                               za davanje u zakup poslovnog  prostora

                I.

                Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Dubrovniku:

  1.  na adresi Celestina Medovića 6, dio čest. zgr. 2033, k.o. Dubrovnik, površine 14,21 m2, za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira.


................................................................................................................

Natječaji
 
Kontakti
 
Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr