Pozivamo sve sugrađane da nas obaviještavaju o pojedincima ili obiteljima koje žive u složenijim i težim životnim okolnostima zbog loših materijalnih, zdravstvenih ili drugih prilika i trebaju solidarnu potporu, a mi unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

E-mail:
zaklada.blaga.djela@du.t-com.hr

Adresa:
Kovačka 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 020 321-606
18.09.2020.
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju čl. 3., st. 1., Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Zaklade Blaga djela u Dubrovniku od 3. studenoga 2017.  i odluke Upravnog vijeća  Zaklade od   11. rujna  2020.,   objavljuje se

                                                JAVNI  NATJEČAJ

                               za davanje u zakup poslovnog  prostora

                I.

                Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Dubrovniku:

  1.  na adresi Celestina Medovića 6, dio čest. zgr. 2033, k.o. Dubrovnik, površine 14,21 m2, za obavljanje svih djelatnosti osim ugostiteljstva i prodaje suvenira.


................................................................................................................

11.09.2020.
Natječaj za davanje stipendija i potpora

 

             Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od 11. rujna  2020. godine  raspisuje          

                                N A T J E Č A J

za davanje stipendija i potpora studentima i učenicima      

1. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

A.  do 25 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,

B. do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

2. Iznosi stipendija su:

a)  1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,
b)  1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

3. Jednokratne godišnje potpore iznose:

a)  za srednjoškolce   3.000,00 kn,
b)  za studente            4.000,00 kn.................................................................................................................

10.08.2020.
Obavijest o radu ureda Zaklade

    URED  NE  RADI OD 10. KOLOVOZA 2020. DO

          28. KOLOVOZA 2020. ZBOG KORIŠTENJA   

                      GODIŠNJEG  ODMORA................................................................................................................

30.06.2020.
Izvješće neovisnog revizora

Upravnom vijeću i Upravitelju Zaklade

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Subjekta da nastavi s poslovanjem na načelu vremenski neograničenog poslovanja, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati subjekti ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative da to učini..

 ................................................................................................................

26.06.2020.
Donacija Općoj bolnici Dubrovnik

Upravno vijeće Zaklade Blaga djela prihvatilo je  zamolbu Opće bolnice Dubrovnik i istoj odobrilo donaciju u svoti od 831.950,00 kuna za nabavu set uređaja za brzo testiranje na virus COVID 19. Nabavljena  oprema već je u funkciji i  koristi se ne samo za potrebe dijagnosticiranja na virus Covid 19, već i u dijagnostici čitavog niza različitih bolesti (leukemija, trombofilija, limfomi i sl.).................................................................................................................

Natječaji
 
Kontakti
 
Zaklada "Blaga djela", Dubrovnik, Kovačka 1, Tel.: 020 321-606 E-mail:zzaklada.blaga.djela@du.t-com.hr